శ్రీ మహా మృత్యుంజయ జప (దోస) విశ్వాశాంతి మహాయాగ ఆహ్వానపత్రిక

విశిష్ట మహారాజ పోషకులు (పూజ ద్రవ్యములతో కైoకర్యం) : రూ 1,00,116. 
అతిరధ మహారాజ పోషకులు (పూజ ద్రవ్యములతో కైoకర్యం) : రూ 50,116.  
గౌరవ మహారాజ పోషకులు (పూజ ద్రవ్యములతో కైoకర్యం) : రూ 25,116. 
ప్రత్యేక హోమ శాంతిలో పాల్గొనేందుకు (ఒక్క రోజుకు) : రూ 3,116.
ప్రతి నిత్యం హోమ శాంతిలో పాల్గొనేందుకు (ఒక్క రోజుకు) : రూ 1,116.
108 రోజులు గోత్ర నామములకు : రూ 3,116.

Poojas

 • శ్రీ మహా మృత్యుంజయ జప (దోస) విశ్వాశాంతి మహాయాగ ఆహ్వానపత్రిక REGISTER NOW

ఫలితములు

 • ఉద్యోగ వ్యాపార అభివృద్ధి
 • కాలసర్ప దోషం, కుజ దోష శాంతికి
 • ఆర్ధిక కారణంగా ఆగిన పనులు పూర్తి అగుటకు
 • వివాహ ప్రయత్నములు త్వరగా పూర్తి అగుటకు
 • అప్పుల బాధలు తీరుటకు
 • మనకు రావలసిన ధనం ఆటంకం లేకుండా వచ్చుటకు
 • ఆర్ధిక కారణంగా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న అశాంతి తొలగి గృహములో శాంతి నెలకొనుటకు
 • భూ లాభం పొందుటకు
 • నర దృష్టి దోష నివారణకు
 • ఆర్ధికంగా విద్యకు ఆటంకం తొలగుటకు
 • నూతన వస్తు వాహన గృహము కొనుగోలుకు ఆర్ధిక ఇబ్బందులు తొలగుటకు.

TERMS

 • As per registration sets will be allot.
 • Devotees should be ware traditional Dress only.
 • Couples/Single will allow. Children’s not Allowed.
 • Allotted set should not be change are not transfer to another person and money will not refund.
 • Registration available in online only.
 • Puja Timings: 06:00PM To 09:00PM
 • Devotees should be there before 1Hr of puja Time.
 • Devotees should Silent at Puja Place.
 • Registration will be close on : 04-11–2022
 • Venue will intimate to Mobile Regd Before 2 Days of.